random image
tien

Cennik

Aktuálny cenník služieb retransmisie televízneho signálu

 Cenník retransmisie televízneho signálu - platný od 1.5.2018

 

Aktuálny cenník internetových služieb a doplnkových služieb a tovarov

 Cenník služieb Fiber-NET.sk - platný od 1.5.2018

Cenník služieb ProxisNET - platný od 1.5.2018

Cenník doplnkových služieb a tovarov

 

Predchádzajúci cenník služieb retransmisie televízneho signálu

Cenník retransmisie televízneho signálu - platný do 30.4.2018

 

Predchádzajúci cenník internetových služieb

  Cenník služieb Fiber-NET.sk - platný do 30.4.2018

Cenník služieb ProxisNET - platný do 30.4.2018

 

Zmluvná dokumentácia a doplňujúce informácie

  Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej služby retransmisie

Technická špecifikácia pre službu sprostredkovania prístupu do siete Internet

Technická špecifikácia pre službu retransmisie

Spôsob úhrady za televíziu - kvartálne